Tags

, ,

Sistemul de plată a întreţinerii ar putea deveni mai transparent potrivit noilor drepturi aprobate prin legea 230/2007 care reglementează funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Astfel la articolul 10 din lege s-a adăugat un nou alineat: “La solicitarea scrisă a proprietarului, preşedintele şi administratorul asociaţiei de proprietari au obligaţia să elibereze în scris o adeverinţă prin care să prezinte situaţia cheltuielilor privind întreţinerea, defalcat pe datoria de bază şi penalităţi, precum şi modalitatea de calcul a penalităţilor”, potrivit noului text al legii 277/2015 promulgate săptămâna aceasta.

Iniţiativa vine să protejeze drepturile proprietarilor şi să sublinieze obligaţiile administratorilor şi ale preşedintelui asociaţiei. Se evidenţiază clar care sunt drepturile unora şi obligaţiile altora, potrivit expunerii de motive a proiectului legislativ. Modificarea vine ca o clarificare şi o măsură în plus pentru înlăturarea principiilor şi cutumelor folosite în cadrul organizaţiilor de proprietari.

Iniţiativa legislativă a pornit de la un grup de deputaţi ALDE în frunte cu Liviu Bogdan Ciucă.  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la sfârşitul lunii mai de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie şi a fost promulgat de Preşedinte săptămâna aceasta.

O altă iniţiativă legislativă legislativă prin care se propune scoaterea sistemului de contorizare a energiei termice cu acordul a 80% dintre proprietare se află în dezbatere în acest interval la Camera Deputaţilor.

Sursa : www.arenaconstruct.ro